مروري بر تأثير دهان‌شویه‌ها و آدامس‌ها در حفظ سلامت دهان و دندان

انسیه باطنی, احمد مقاره عابد, عظیم ربیعی, بنفشه پورمرادی, Enseieh Bateni, Ahmad Moghareabed, Azim Rabiei, Banafsheh Pour Moradi

چکیده


مقدمه: اگرچه برداشتن مكانيكي بيوفيلم پلاك باكتريال هنوز به عنوان پذيرفته‌ترين مكانيسم كنترل پلاك شناخته مي‌شود، اما اتيولوژي باكتريال پیچیده بيماري‌هاي پريودنتال و پوسيدگي دنداني از یک سو و كافي نبودن روش‌های مکانیکی کنترل پلاک به تنهايي از سوی دیگر، باعث شده كه استفاده حمايتي از عوامل ضد ميكروبي شیمیایی به عنوان روشي مفيد مورد توجه قرار گیرد. اين مقاله با هدف مروري بر تأثير دهان‌شویه‌ها و آدامس‌ها در حفظ سلامت دهان و دندان انجام شد.

شرح مقاله: اين مطالعه يك مطالعه مروري است كه جهت بررسی تأثير دهان‌شویه‌ها و آدامس‌ها در حفظ سلامت دهان و دندان با جستجو در منابع الکترونیکی ISI و Pubmed و منابع كتابخانه‌اي ژورنال‌ها و کتب مرتبط با موضوع از سال 1980 تا 2011 صورت گرفت.

يافته‌ها: دهان‌شويه‌ها ساده‌ترين سيستم ارايه مواد ضد پلاك و يك روش قطعي و مناسب براي حمل عوامل ضد ميكروبي مي‌باشند. دهان‌شویه‌ها مانند خميردندان‌ها، باید خصوصياتي چون زدودن پلاك دنداني از روي سطح مينا و عاج بدون آسيب به آن، خاصيت تميزكنندگي، طعم مطبوع، پايداري محلول از نظر شيميايي و ارزان بودن را دارا باشند. ادعاهای مشترک در زمینه خواص آدامس‌ها شامل پاک کردن دبری‌های غذایی و پلاک از سطوح دندان، تحریک جریان بزاق، کاهش ژنژيویت و پریودنتیت، کاهش تعداد استرپتوکوک موتانس در بزاق و پلاک دندانی و کاهش میزان پوسیدگی درکسانی که به طور عادتی روزانه زایلیتول مصرف می‌کنند وجود دارد. استفاده از آدامس‌های حاوی فلوراید، بی‌کربنات، کلسیم و فسفات توانایی خنثي كنندگي اسید را افزایش داده و از طرفی سبب کاهش روند دمینرالیزاسیون مینا می‌شود.

نتیجه‌گیری: استفاده از دهان‌شویه‌ها و جویدن آدامس فاقد قند مخصوصاً زایلیتول به تنهایی یا همراه با سایر مواد پیش‌گیری کننده با دوز و دوره مؤثر می‌توانند به عنوان یک برنامه پیش‌برنده در سلامت دهان و دندان جمعیت‌های پر خطر در نظر گرفته شود.

کلید واژه‌ها: دهان‌شویه، آدامس، سلامت دهان.

تمام متن: PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons License
کار حاضر تحت لیسانس Creative Commons Attribution 3.0 میباشد.