مروری بر ادهزیو رزین‌های با اثر ضد باکتری

سارا کاوه, مریم خروشی, پوران صمیمی, Sara Kaveh, Maryam Khoroushi, Pooran Samimi

چکیده


مقدمه: هدف از این مطالعه، مرور مواد ضد باکتری وارد شده به ادهزیوها بود. در این راستا سیستم‌های باندینگ مورد مقایسه قرار گرفته و تأثیر نوردهی بر خاصیت ضد باکتری ادهزیو ارزیابی گردید.

شرح مقاله: امروزه کامپوزیت رزین‌ها از مواد اصلی در ترمیم حفرات قدامی و خلفی بشمار می‌روند. پیشرفت‌های حاصله در تولید پلیمرها و فیلرها، خواص کامپوزیت‌ها را بهبود بخشیده، با این وجود یک معضل مهم، تمایل بیشتر به تجمع پلاک در مجاورت آن‌ها است. از آن‌جا که کامپوزیت از طریق باندینگ به دندان متصل می‌شود، اخیراً اثر ضدباکتری ادهزیوها مورد توجه قرار گرفته است. یکی از پیشرفت‌های نوین در فرمولاسیون ادهزیوها، ورود اجزای شیمیایی به‌ منظورالقای فعالیت ضد باکتری بوده است.این مقاله، مطالعات جدید دراین زمینه را مرور نمود تا به این سؤال پاسخ دهد: آیا فعالیت ضد باکتری ادهزیوها به لحاظ بالینی حایز اهمیت است؟ جستجو در پایگاه Pubmed و Google scholar با کلید واژه‌های «Antibacterial adhesives»،«Methacryloyloxydodecylpyridinium bromide (MDPB) + Adhesives»، «Epigallocatechin-3-gallate (EGCG) +Adhesives»، «Fluoride + Adhesives» و «Quarterly amoniums + Adhesives» از 2005 تا کنون انجام شد.

نتیجه‌گیری: برخی مطالعات بیان داشته‌اند که سیستم‌های ادهزیو خواص ضد باکتری چشمگیری از خود نشان می‌دهند و این اثر را به حضور مولکول MDPB نسبت داده‌اند، اما برخی دیگرمعتقدند این اثر اندک و موقتی می‌باشد.هیچ ادهزیوی کاملاً قادر به جلوگیری از نانولیکیج در حدفاصل (اینترفیس) رزین-دنتین نمی‌باشد. ادهزیوهای بدون فعال ‌سازی نوری خواص ضد باکتری بهتری دارند، البته با نوردهی هنوز هم خواص مذکور تا حدی وجود دارد. به تازگی کاربرد موادی از قبیل EGCG،Dimethylaminododecyl methacrylate (DMADDM)  و نانو ذرات نقره در ادهزیوهاپیشنهاد شده که در بررسی‌های آزمایشگاهی نتایج امیدبخشی داشته، ولی شبیه‌‌سازی دقیق شرایط دهانی صورت نگرفته است. در حال حاضر، ارزیابی قطعی ارتباط بالینی مقدور نبوده و نیاز به مطالعات گسترده‌تر بالینی می‌باشد.

کلید واژه‌ها: باندینگ دندانی، عوامل ضد باکتری، پوسیدگی دندانی


تمام متن: PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons License
کار حاضر تحت لیسانس Creative Commons Attribution 3.0 میباشد.