در باره این سیستم انتشاراتی

این مجله از سیستم مجلات آزاد نسخه 2.3.7.0 استفاده میکند که یک نرم افزار کد باز اداره و انتشار مجلات تهیه شده توسط پروژه دانش عمومی است که تحت لیسانس GNU General Public License بصورت رایگان در اختیار همگان میباشد.

روند انتشار و دبیری او ج اسشابن: 2008-6989